Galerija MMC

Galerija MMC se nalazi u samom centru grada u okviru zgrade Kulturnog centra Novi Pazar. Osnovana je 1963. god, ali je lokacija tokom godina menjana. Prostor je renoviran 2008. god. i od tada postoji kao Galerija Multimedijalnog centra, a sastoji se od savremeno uređenog izložbenog prostora (120 m2), kluba (kafeterije) i kancelarija uredništva.

U Galeriji MMC Kulturnog centra Novog Pazara se održavaju kulturni događaji koji svojim sadržajem odgovaraju na zahteve ljubitelja likovnog, muzičkog i književnog stvaralaštva. To naravno ne isključuje i scenska zbivanja poput modnih revija, tribina, predavanja i okruglih stolova na različite teme, art marketa i slično.

Program Galerije se određuje na osnovu odluke Umetničkog saveta, u skladu sa finansijskim mogućnostima, ali i posebnom pažnjom da svojim kvalitetom odgovaraju kako poklonicima likovne umetnosti, tako i široj publici. Najznačajnije su tradicionalne izložbe likovnih kolonija ”Sopoćanska viđenja”, ”Sandžak inspiracija umetnika”, kolektivne izložbe „Likovni salon mladih“, ”Jesenji likovni salon”, “Studentska izložba”, izložbe udruženja ”Godišnja izložba SULU-a” i „Izložba NULUS-a“. Pored lokalnih likovnih umetnika, u Galeriji izlažu umetnici iz ostalih delova Srbije, ali i iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja, što celom programu daje epitete multietničkog i internacionalnog.


Adresa:
ul. Stevana Nemanje 2, 36 300 Novi Pazar
Kontakt osoba:
Amra Hodžić Jejna, urednica izložbenog i tribinskog programa
tel: 020 335 444 fax: 020 313 069

galerija.mmc.np@gmail.com