Američki kutak

Američki kutak Novi Pazar je otvoren 27. marta 2009. godine i deluje u okviru Kulturnog centra Novi Pazar. Najmlađi je od osam Američkih kutaka u Srbiji, a nastao je kao rezultat međusobne saradnje opštine Novi Pazar i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu te predstavlja savremenu multimedijalnu biblioteku. Ciljevi Američkog kutka su kulturno-edukativnog tipa sa ciljem da posetioci dobiju uvid u američko društvo, obrazovanje i razne druge aspekte američkog života. Resursi ove ustanove broje preko 1000 knjiga različitog žanra, kompjutere sa internet pristupom, igrane i dokumentarne filmove i lepo uređen prostor za decu. Članovi mogu pozajmljivati knjige, usavršavati engleski jezik, čitati dnevne novine, a na raspolaganju im je i veliki broj korisnih časopisa.

Do sada je Američki kutak Novi Pazar postigao kvantitativni i kvalitativni uspeh (preko 400 članova, koji su u mogućnosti da učestvuju u različitim vrstama programa, predavanjima, koncertima, itd.). Značajan je i podatak da je, u protekle dve godine, više od 30 predstavnika ambasade SAD-a i prominentnih intelektualaca u Američkom kutku održalo predavanja, dok su koncerte održali Elleanor Valkenburg, sopran, ambasador UNICEF, i džez bend “Wings of Dixie” koji nastupa na najvišim diplomatskim prijemima i svečanostima. Održani su seminari za nastavnike engleskog jezika, časovi konverzacije, izložbe slika.


Preko raznih programa razmene srednjoškolaca i studenata, na univerzitetima u SAD je boravilo oko 30 mladih novopazaraca, te se Novi Pazar svrstava u jedan od šest gradova u Srbiji koji su dobili takvu priliku.